Vilka var de extraordinära omständigheter som leder till kompromissen 1877?

Några omständigheter som ledde till kompromissen 1877 var 1876 presidentvalet som hade varit omtvistat. Det var kontroversiellt eftersom elektorsröster grälades.