Vilka var de första konstnärerna i Sydafrika?

Sydafrikas första konstnärer de "Bushmen" eller San som målade på stenar som en del av ritualer i samband med Shaman trance, jakt, att kontakta sina förfäder, att föra regn eller healing. Tidig rock art har daterats tillbaka till 77 000 år sedan.