Vilka var de positiva och negativa effekterna av industrialiseringen mellan 1890 och 1920?

Positiva effekter-det skapade arbetstillfällen, det skapade rikedom och it produceras bättre negativa effekter-levande levnadsförhållanden var dåliga, arbetarna fick allvarligt skadade/dödade, städer blev trång, och vissa länder försökte imperialism