Vilka var kraven under en Silver stjärna?

Kraven under en Silver Star ta upp denna webbplats och bläddra ner till Silver Star, det ger dig kraven. http://www.Americal.org/Awards/achv-SVC.htm rättsliga kraven benämning 10, United States Code § 3746. Silver star: award presidenten kan bevilja en silver stjärna av lämplig design, med band och tillbehör, till en person som, då han tjänstgjorde i någon egenskap med armén, omnämns för tapperhet i åtgärder som inte garanterar en medalj av heder och distingerat servar argt-(1) medan innehavaren deltar i en åtgärd mot en fiende av Förenta staterna. (2) medan innehavaren deltar i militära operationer som inbegriper konflikt med en motsättande främmande kraft; eller (3) vid servering med vänliga utländska styrkor i en väpnad konflikt mot en motsättande beväpnad styrka som Förenta staterna inte är en krigförande part.