Vilka var några kända boxare på 1920-talet?

Jack Dempsey, Benny Leonard, Harry Greb, Mickey Walker, Jack Britton, bland andra.