Vilka var några speciallagar på tapperhet i första slaget vid Bull Run?

Vilka var några speciallagar på tapperhet i första slaget vid Bull Run?

På den konfedererade sidan var överste Evans vrida för att engagera den fackliga armén flankerande anfall med några män hade han verkligen modig.

På den fackliga sidan var kapten Griffin och kapten Ricketts artilleri kaptener som kämpade med exceptionellt mod och kompetens i tjockt av slaget.