Vilka var några steg som tagits av arbetsgivare att avskräcka arbetstagare från att ansluta sig till unionen?

Arbetsgivarna ansåg fackföreningarna var dåligt för företagen, och många försökte stoppa dem. Till exempel kontrakt vissa arbetsgivare krävs nya arbetstagare att underteckna en "gul-hund", lovande inte att ansluta sig till fackföreningar. Arbetsgivarna använde också spioner som skulle berätta chefer av alla unionens verksamhet bland arbetarna. Arbetare som var positivt inställda till fackföreningar ofta förlorat sina jobb. Amerikanska domstolar blev inblandad i vissa tvister. Domarna utfärdat order till slut slår de ses som ett hot mot egendom eller som ett brott mot antitrust-lagar