Vilka var några viktiga idéer som uttryckts av socialisterna?

Socialdemokraterna ville regeringen att kontroll transport, kommunikation, verktyg, gruvor och tillverkning.

Socialisms svaghet visade sig när regeringen inte investerade i kapitalförbättringar. USA hade kust till kust telefon tjänst år innan England. Rail road spår i både England och Argentina blev extremt osäkra. Svenska gruvor blev så ineffektivt att amerikanska kol skeppades till Newcastle.

Socialismen har varit ganska bra att upprätthålla vägar och folkhälsa. Det har skapat ett ganska bra vägsystem i USA. Det har kraftigt förbättrat vägsystemet i delstaten Georgia ända sedan det fick politikerna ur vägen att bygga företag. Inom folkhälsoområdet har det gjort ett ganska bra jobb med att göra sig av med situationer som sprider sjukdomar.
Kapitalismen gynnar rika och är orättvis för fattiga (apex)