Vilka var saber - tandad tiger förfäder?

Vilka var saber - tandad tiger förfäder?

de flesta carnivorus katter