Vilka var vapnen av det assyriska riket?

Vapnen var baggar, spjut, svärd, vagnar, kavalleri och gruvor.