Vilka var viktiga egenskaper av återuppbyggnad eran?

Norra industriidkare att dra nytta av den södra resurser.