Vilka var viktigaste idéer och föreställningar av Mozart?

Vilka var viktigaste idéer och föreställningar av Mozart?

Under de senaste sju åren av sitt liv var Wolfgang Amadeus Mozart en Mason. 14 December 1784 antogs han till lodge Zur Wohltätigkeit ("välgörenhet"). Frimureriet spelade en viktig roll i resten av Mozarts liv: han deltog i möten, flera av hans vänner var frimurare och vid olika tillfällen komponerade han frimurarnas musik.