Vilka villkor orsakas av arsenikförgiftning?

Personer som arbetar i bekämpningsmedel eller insektsmedel, koppar smältning, riskerar gruvindustrin tunga arsenikförgiftning. Symtomen vid mild arsenikförgiftning är huvudvärk och dåsighet. Ökad förgiftning kommer att återspegla i hårsäckar, naglar och hud (någon form av pigmentering uppstår). Akut förgiftning symtom är blod i urinen, magont, diarré, kräkningar, håravfall och ökad konvulsioner. Slutpunkten för arsenikförgiftning är koma eller död.