Vilka vitaminer vattenlösliga vitaminer innehålla?

Vilka vitaminer vattenlösliga vitaminer innehålla?

Vitamin B och C-vitamin är vattenlösliga vitaminer... vitamin A, D, E, K är olja lösliga...