Vilken är den minsta endokrin körteln i kroppen?

Vilken är den minsta endokrin körteln i kroppen?

Hypofysen är den minsta endokrin körteln i kroppen.