Vilken av de 3 stora delarna av hjärnan är avgörande?

Det finns tre stora delar av hjärnan som är avgörande, dessa inkluderar fore hjärnan, mitten av hjärnan och hjärnans hind. Dessa områden i hjärnan består av storhjärnan, lillhjärnan och hjärnstammen.