Vilken del av arizona har simrin spelare leva?

Vilken del av arizona har simrin spelare leva?

Jag hörde i Phoenix. Hon var född i Salt Lake City, Utah