Vilken del av hjärnan jämnar ut rörelsen?

Lillhjärnan, även känd som "lilla hjärnan" ansvarar för allmänna fortskaffningsmedel. Medan lillhjärnan inte initierar rörelse, är det laddat med jämna ut.