Vilken del av kroppen dräneras av bröst-kanal och höger lymfatiska kanal?

Alla kroppens lymfkärl (utom de i den högra delen av bålen, höger arm och höger sida av nacken och huvudet) avlopp lymfatisk vätska som samlas in från alla resten av kroppens vävnader i bröst-kanal och till vänster subclavia ven. Lymfvätska från den högra delen av bålen, höger arm och höger sida av nacken och huvudet avloppet i just lymfatiska kanalen och sedan i det rätt subclavia ven.