Vilken del av kroppen påverkas av botulism?

Vilken del av kroppen påverkas av botulism?

Botulism är en potentiellt dödlig sjukdom som orsakas av ett gift som produceras av en bakterie som heter Clostridium botulinum. Denna bakterie förekommer i jord och på botten av sjöar, vattendrag och hav. De intestinala skrifter av fiskar, däggdjur, krabba och andra skaldjur kan innehålla C botulinum och dess sporer. Den bakterie sporer kan överleva i felaktigt beredda livsmedel.

Symptom börjar i ansikte och ögon och framsteg på båda sidor av kroppen. Om den lämnas obehandlad, bli muskler i armar, ben, och torso, samt de som används i andningen förlamad. Döden kan inträffa.
Symtomen kan variera från mild till svår och inkluderar:
Hos vuxna:

  • Muskelsvaghet
  • Yrsel
  • Dubbel eller suddig vision
  • Hängande ögonlock
  • Problem med att svälja
  • Torr mun
  • Ont i halsen
  • Sluddrigt tal
  • Andningssvårigheter