Vilken ersättning kan jag förvänta mig?

Fråga:

Hej

Jag sökte mig tillbaka efter två dagar i olika forum, men hittade inget svar hittills.

Jag har avslutat en db personligt lån på Deutsche Bank den 12 juni, 2009. Under 2010 och 2011 fanns det förändringar i fråga om ersättning och märker då.

Som jag förstår det, för kredit avtalen innan dessa förändringar har en uppsägningstid på 3 månader.

Artiklar och forum inlägg om 2010/2011 förändringar som dessa inte skulle gälla före abgeschlossenee kreditavtal och de skulle behandlas för att ändra kontroll är alltid i meddelandet.

Min fråga avser ersättning för:

Gäller för lånet, som var klar innan 2010/2011 avsnitt 502 eller inte, det vill säga banken kan kräva mer än 1% av det belopp som betalas tillbaka i förtid eller mer?

Hälsningar,

Thomas


Svar:

Förstått allt rätt. Befintliga avtal återbetalas återkalleliga/med en uppsägningstid på 3 månader utan ersättning.