Vilken fågel har ögon i ansiktet som humanbeings?

Vilken fågel har ögon i ansiktet som humanbeings?

Många fåglar har människoliknande ögon, med s.k. Binokulärseende. Detta innebär att det finns två ögon på framsidan av ansiktet, inte sidorna. Som en tumregel, rovfåglar har binokulärt seende och rovfåglar inte.