Vilken faktor leder till nedgången av aksum?

Vilken faktor leder till nedgången av aksum?

Det finns många anledningar, en är att Sassian perserna tog över hamnarna i Röda havet så Aksum människor förlorade anslutningar till det handlas och därför förlora rikedom och en annan anledning är att perserna börjat ta över fler platser för handelsvägarna till Aksum och förr eller senare efter några hundra år konflikten var över Aksum förlorade och fick tagit över