Vilken färg är vitt ljus gjord av?

Vitt ljus består av ljuset från alla frekvensband i spektrumet för synligt ljus. Därför är det en kombination av rött, orange, gul, grön, blå, indigo och violet.thank du