Vilken funktion har katalas?

Vilken funktion har katalas?

att förhindra att bygga av väteperoxid

Funktioner av katalas
finns en gemensam enzym i nästan alla levande organismer som utsätts för syre där det fungerar för att påskynda nedbrytningen av väteperoxid till vatten och syre.