Vilken gas producerades när vinäger och bakpulver reagerade tillsammans?

Vilken gas producerades när vinäger och bakpulver reagerade tillsammans?

Koldioxid är den gas som produceras när ättika och bakpulver blandas. Hushållens ättika innehåller normalt 5% ättiksyra, som har en kemisk formel CH3COOH och bakpulver, även känd som natriumbikarbonat, har den kemiska formeln NaCHO3. I lösning, vinäger svagt separerar för att bilda CHCOO- och H3O + (en proton avges från ättiksyra, då reagerar snabbt med vatten, H2O), och natriumbikarbonat dissocierar till HCO3- och Na +. Natrium och acetat jonerna fungera som åskådare joner och följande kemiska reaktion äger rum mellan de hydronium och bikarbonat jonerna:

H3O+(AQ) + CHO3-(aq)-->H2CO3(aq)

Efter att genomgår kolsyra produceras en nedbrytning reaktion:
H2CO3(AQ)--> H2O(l) + CO2(g)