Vilken genre är Ramayana?

Vilken genre är Ramayana?

Ramayana är en episk dikt (känd som itihasa) skrivna på Sanskrit.
Det är en av de längsta episka dikterna i världen, andra bara till The Mahabharata, en annan Sanskrit avhandling.