Vilken grupp av konstnärer Cezanne hör hemma i?

Vilken grupp av konstnärer Cezanne hör hemma i?

Paul Cézanne tillhörde en grupp av konstnärer som kallas Post impressionismen