Vilken Internet-anslutningsdelning struktur används när du arbetar i en komplex händelse och det finns flera befälhavare som representerar flera jurisdiktioner arbetar tillsammans för att fastställa incident mål?

Vilken Internet-anslutningsdelning struktur används när du arbetar i en komplex händelse och det finns flera befälhavare som representerar flera jurisdiktioner arbetar tillsammans för att fastställa incident mål?

Under den nationella Incident Management System, när det finns flera myndigheter inblandade i svar på en akut händelse, är Unified kommando lämpligt. Detta gör att deltagare med olika jurisdiktioner, geografiska eller funktionella ansvar att samordna deras respektive element i en enda Incident handlingsplanen genomförs av en korrekt valda operationer chef.

Till exempel kan elden chief, polischefen och highway direktör vara inblandade i en komplex händelse på en stor motorväg. Stället var och en kör sitt eget "incident kommando", kan det finnas en enhetlig kommando med översta samordning, funneled genom en enda plan och operationer struktur.
Detta kan vara en beskrivning av en Unified kommando (UC) eller ett område kommando, beroende på om ICs hanterar olika incidenter (område) eller deltar från olika länder och organ som hanterar samma händelsen (Unified).