Vilken inverkan har världskriget 1 på amerikanska medborgerliga friheter?

Vilken inverkan har världskriget 1 på amerikanska medborgerliga friheter?

Nedan är några av de sätt som första världskriget hade en inverkan på amerikanska civila friheter:

-Kommittén för Information till allmänheten propaganda rösterna effektivt tyskarna som ond kraft i understödjavärlden kriger
-Spionage och uppvigling rättsakter (löst formulerat lagar som gav regeringen brett myndigheten att åtala kriget kritiker)
-Många gripanden och domar med långa fängelsestraff för de ses som "illojala"
-Högsta domstolen biföll akter, med "rensa och utgöra fara" doktrin för att begränsa yttrandefriheten i krigstid
-Förföljelse av radikaler: Wilson administration inriktad på IWW och socialistpartiet som mål av förtryck