Vilken kontinent ligger nästan helt inom den tropiska zonen?

Vilken kontinent ligger nästan helt inom den tropiska zonen?

Ingen. Jag antar att Sydamerika är förmodligen närmare än övriga dock.