Vilken lönedetaljer och styrkande handlingar kan jag kräva när blivande hyresgäster?

Fråga:

Hur långt kan jag gå i min fråga till inkomsten av en person som är intresserad av i min lilla lägenhet som hyresgäst? Kan jag be till exempel innehåll pressmeddelanden så att jag får på samma gång bekräftat arbetsgivaren och kan kontrollera sin kredit?


Svar:

Naturligtvis kan du be om är insikt i lönebeskeden för de senaste två månaderna. Om istället en bekräftelse från arbetsgivaren, som den presumtiva köparen vid bestämd tidpunkt.