Vilken månad är det semesterersättningar i offentlig tjänst, och när man har rätt till det?

Fråga:
  1. I vilken månad är offentliga tjänst semester pengar?
  2. När får du detta under försöksperioden? Anställning från 1.12.

Svar:

Så jag är i offentlig service, och vi avskaffat de semester pengar år sedan, tyvärr.