Vilken mark gjorde USA vinna som ett resultat av Mexican-American kriga?

Hela påstår av California, Nevada, Utah, samt delar av New Mexico och Arizona.

Texas var förlorat under Texas revolutionen (1835-1836). Territorierna i Texas på gång med dagens Texas, samt delar av Oklahoma, Kansas, Colorado och Wyoming. Det sågs som en rebell provins (som dagens Taiwan ses av Kina) som ska fås senare med fredliga medel, men med våld om så behövs.

I slutet av kriget tvingades Mexico upphöra med alla försök på att återerövra Texas. Detta är också känt som den mexikanska cessionen (1848).

Slutligen sålde Mexiko under Gadsden köp (1853), delar av södra Arizona och New Mexico i USA. Detta var bara lugn köp av mark från Mexiko.