Vilken miljö har ett näbbdjur leva?

Vilken miljö har ett näbbdjur leva?

Platypuses bor nära sötvatten bäckar och floder i tungt trädbevuxen och skyddade områden i östra Australien. Deras miljö är bushland och de tropiska, subtropiska och tempererade regnskogar. De finns från de svalare sub-alpina områdena i söder, som Victoria och tasmanska högländerna, norrut genom New South Wales till tropiska norra Queensland.
De brukar inte leva i våtmarker, tvärtemot vad många tror, som våtmarker miljöer inte ger oftast brant, stabil älvkanten de behöver för att skapa sina långa hålor.