Vilken nivå slöfock lära hypnos på?

Vilken nivå slöfock lära hypnos på?

Slöfock inte lära sig hypnos