Vilken påföljd behöver jag om jag inte kan betala för beställda nya bilar?

Fråga:

Vilken påföljd måste jag köpa om jag inte köper en beställde nya bilar, eftersom oförutsedda ekonomiska nödsituation uppstår, och jag kan inte betala bilen? Det är därför jag får en skärm?


Svar:

Bilen är inget brott. Ingen display. Bara avtalsmässiga villkor för den nya fordon ordningen måste iakttas. Hälsningen Z...