Vilken ränta kan du räkna i tillägg till den extra avkastningen för livförsäkring?

Fråga:

Vilken ränta kan du räkna i tillägg till den extra avkastningen för livförsäkring? Är det rätt att denna ränta är klart, i motsats till den extra avkastningen?


Svar:

Garanti är 2,25% på den nu och kommer förmodligen ytterligare nedgången om räntan ökar.