Vilken skatt som tas ut på pensionen?

Fråga:

Vilken skatt som tas ut på pensionen? Han samma du betalat medan de fortfarande arbetade, eller är det beroende på mängden av pensionsutbetalningar?


Svar:

Skattesatsen beror på skattepliktig till en get. Han börjar med 13% för de första euro ovan jord - och andra ersättningar relaterade till udn slutar med 45% för varje ytterligare euro på höga inkomster.

Pension, är det mycket viktigare hur mycket pension inkomst alls beskattas.

Det är viktigt (ålderspension) när hon betalade för första gången. 2005 eller tidigare, 50% av intäkterna, om hon kommer att betalas ut under 2010 för första gången redan 60% av intäkterna.

vem som kommer i januari 2010 för första gången, till exempel ålderspension och belopp av 1.200 månatliga (i så fall 14.400 år), av vilka endast 8.640-beskattning måste överensstämma.

Förväntar sig även GRundfreibetrag, specialutgåvor ersättning etc., så skatt nära 0-