Vilken skatteklass som änka?

Skatt klass är jag på grund av irrelevans spelar ingen roll, men i året av död makens, villkoren för make investeringar mallarna ja. I året efter döden av maken, beviljats lagstiftaren änkan splitting, så återigen make investeringar.
.
Efter individuell bedömning.
.
Nu, mitt svar har blivit längre som din fråga. Jag hoppas du klättra det.