Vilken skillnad finns det mellan en balansräkning och en affärsrapport?

Fråga:

Vilken skillnad finns det mellan en balansräkning och en affärsrapport? Inkluderat är en balans alltid i en årlig rapport?


Svar:

En årlig rapport är nu värderas som det normalt också andra aktiviteter också i framtiden vara upptagna och formuleras.