Vilken slutsats nådde den amerikanska högsta domstolen i Brown mot Board of Education beslut?

I Brown mot Board of Education, (1954), den amerikanska högsta domstolen slutsatsen att "separata men lika var inneboende ojämlik," och förklarade segregering i offentliga skolor grundlagsstridig.

Domstolen beordrade skolor integrerad i Brown mot Board of Education II, (1955).