Vilken ståndpunkt var Roger Maris i baseball?

Vilken ståndpunkt var Roger Maris i baseball?

Högra fältet.