Vilken stjärna omnämns i Jobs bok?

Vilken stjärna omnämns i Jobs bok?

31 "kan du binda kedjar [b] av Plejaderna?
Kan du lossa Orions bälte?
Jobb 38:31 NIV