Vilken temperatur är medelhög värme?

Vilken temperatur är medelhög värme?

Mellan 160 & 175.I kommer för att publicera listan för värmer, och ingen riktigt vet och de inte förbinder sig till den, så jag kommer att vara först (svar i F):

Låt sjuda: 180
låg värme: 200-225
låg medelhög värme: 250-275
medelvärme: 300-325
medellång hög värme 350-375
hög värme: 400-425
extra hög: 450-475

Således bör smör röka på medelhög värme, olivolja på hög värme, jordnötsolja på extra hög, etc...

Den fräsande som du hör när du laga kött skulle inträffa i en stekpanna på medium till medium hög värme. Medelhög värme är förmodligen bättre, eftersom pannan kommer sval när något sätts in i den och det överför värmer till materialet. Pannan och sedan kyler och kommer att gå under 285 grader, vilket är Maillardreaktion för browning temperatur (285 och ovan). Pan's värme behållande kapacitet avgör vilken temp som du använder för denna browning.