Vilken temperatur gör lipas bäst fungerar på?

Vilken temperatur gör lipas bäst fungerar på?

lipas bästa fungerar på 37 grader tror jag