Vilken term hänvisar till befogenheter som inte är i konstitutionen men kan antas från uttryckliga befogenheter?

Den term som hänvisar till de befogenheter som kan antas från uttryckliga befogenheter i konstitutionen är de underförstådda befogenheterna. Klausulen om "allmän välfärd" och "nödvändiga och korrekta" klausulen innebär vissa befogenheter till presidenten som inte räknas.