Vilken typ av energi har en rullande boll?

Vilken typ av energi har en rullande boll?

En rullande boll skulle ha endast rörelseenergi. Kinetisk energi är energi från motion. Så om du har har något konsekvent driver bollen som orsakar det att rulla sedan du två energikällor. kinetisk och potentiell energi från det andra styrkan. Om bollen rullar sin egen redan då har du bara rörelseenergi. Gravitationell energi är inte av betydelse i båda fallen eftersom bollen inte stiger eller sjunker. Om bollen föll då det skulle vara att förlora gravitationella energi och vinner kinetisk energi (rörelseenergi = 1/2mv ^ 2). Så eftersom det faller då bollen hastighet ökar och det finns för rörelseenergin ökar tills den når ett stopp. Om bollen är få kastas i luften då det vinner gravitationell energi eftersom accelerationen (en = hastighet och tid och v = är position/ändring i tid) blir mindre vilket gör mängden rörelseenergi mindre. Accelerationen ökar som bollen faller och minskar om bollen kastas upp i luften. Så eftersom bollen varken stiger eller faller gravitationella påverkar energi inte bollen.