Vilken typ av hinder har Harriet Tubman att övervinna?

Hinder skulle inte får fångas av någon slav fiskare.