Vilken typ av makromolekyl är glukos?

Kolhydrat: Monosackarid; aldehyd